گمراه نما
پایان راه آنجاست که تو از رفتن باز بمانی 
قالب وبلاگ

 

 

مرد جوانـی از سقـراط پرسید راز موفقیـت چیست ؟
سقـراط به او گفت : فـردا به کنـار نهر آب بیـا تا راز موفقیت را به تـو بگویم . صبـح فردا مـرد جوان مشتاقانـه به کنار رود رفت . سقـراط از او خواست که دنبالـش به راه بیفتد . جوان با او به راه افتـاد . به لبـه رود رسیدنـد و به آب زدنـد و آنقـدر پیش رفتنـد تا آب به زیر چانـه آنهـا رسیـد . ناگهـان سقـراط مرد جـوان را ........

 


گرفت و زیـر آب فـرو برد . جـوان نومیدانـه تلاش کرد خـود را رها کند. اما سقـراط آنقـدر قوی بود که او را نگـه دارد . مـرد جوان آنقـدر زیر آب مانـد که رنگـش به کبـودی گراییـد و بالاخـره توانست خود را خلاصـی بخشـد . همیـن که به روی آب آمـد ، اولیـن کاری که کـرد آن بـود که نفسـی بـس عمیـق کشیـد و هـوا را به اعمـاق ریـه اش فرو فـرستاد . سقـراط از او پرسیـد زیر آب چه چیـزی را بیـش از همـه مشتاق بـودی ؟ گفت : هوا .
سقـراط گفت : هر زمـان که به همیـن میـزان که اشتیـاق هوا را داشتـی مـوفقیت را مشتـاق بودی تلاش خواهـی کردکه آن را به دست بیـاوری ؛ موفقیـت راز دیگری ندارد .

[ پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠ ] [ ۳:٢۳ ‎ب.ظ ] [ گمراه نما ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان ممنون که وقت گذاشتید
نويسندگان
صفحات اختصاصی
weblogbartar.ir
weblogbartar.ir