من تو را زندگی میکنم

 

تو در عمق چشمانه من جای داری


آنجا که کلید قلبم را با نام تو زینت کرده ام


هیاهویم را از تو سرشار میکنم

و زمزمه مستمر نامت را به دل می پذیرم

ضربان قلبم ریتم تمام دلتنگی هایم می شود

چه یادم را به قلبت بپذیری یا نه!!!!

من تو را زندگی میکنم

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
آشوغ

تو بخواهی یا نخواهی زندگی می کنی اش او بخواهد یا نخواهد خواهشی دارد تا بی کرانه استجابت آرزوهایت. ریبا بود بانو. به روزم عزیز دلم