دل نوشته های عزیزم

در پس روزهای سرد زندگیم ، آرزویم این بود که اگر می خواهم سردی تلخ بازی ایام را به گرمی نیلگون آینده ام تبدیل کنم کاری از من بر نمی آید جز عجز در مقابل عشق واقعی ، معبود بی همتا ، یار دیرینه و ساده ترین اسم ، خدا .

آری خدا ، اسمی آشنا که به یقین برای عشاق ، رئیس کاروانی است که گوهر زیبای عشق را در کالبد وجودشان قرار داده است .

آری خدا ، معلم عشق برای تمام مخلوقات . او عشق بازیش را با این جمله آغاز کرد « فتبارک الله احسن الخالقین » . آفرین می گوید به عاشقانی که قدم در راه او می نهند ، آفرین می گوید به دل شکستگانی که با اشک خود به دنبال مروارید ناب الهی اند ، آفرین می گوید به تو ای عاشق .

به خود بناز ، تو از دامان خاک که مظهر سجده است آمدی ، خوب می دانی آری خوب می دانی که اگر عاشقی باید خاکی باشی . نمی دانم آرزوی من در کدام خاک این دنیا نهفته است ، نمی دانم آیا خاکی شده ام که خود را عاشق تلقی می کنم !

اصلا نمی دانم ساعت صفر عاشقیم استارت خورده است ! و چه زیبا گفت قاصدکها اگر دورتان گردیدند / مبارک بادی است که خدا می گوید . قلم من کنار قاصدک نشسته بر کاغذم رقاصی می کند و من بانگ هلهله سر می دهم که خدا برایم عروسی گرفته است .

چه زمانی است و چه زیباست که انتخاب شده ام در راهی که او راهبر من است و این کلام من است ، تو را می خوانم ، تو که مجنون شدنم را در لسانم می بینی ای دوست .

/ 1 نظر / 7 بازدید
عسل

خیلی دلنشین و تامل برانگیز بود[گل]