زندگی


باید دانست

" جاده های زندگی را خدا هموار می کند

کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست ... "

پس اینقدر آه و ناله چرا ؟!

/ 1 نظر / 16 بازدید
sanam

[گل][گل] کاش سنگریزه هارو خوب برداریم +به روزم