آفرین به درایت زنان ایرانی !!!

یک موسسه بین المللی تحقیقی در مورد خیانت مردان به زنان انجام

میدادو از زنهای کشورهای مختلف جهان این سوال رو پرسید:

اگر شوهرتون رو با زن دیگری ببینید با شوهرتون چیکار میکنید ؟

زن سوئیسی : ازش میپرسم از چی من خوشش نیومده

زن روسی : خونه رو ترک میکنم

زن فرانسوی : میرم پیش دوست پسرم تا بهم تسلی خاطر بده

زن ایتالیایی : اون زن رو میکشم

زن اسپانیایی : شوهرم رو میکشم

زن آمریکایی : جفتشون رو میکشم

زن ایرانی : شوهر من از این کارها نمیکنه ، من بهش اطمینان دارم 

/ 2 نظر / 18 بازدید
چشم انتظاری

[قلب][قلب][قلب][چشمک]

سناتور

این یعنی زن های ایرانی خنگن یا خیلی اعتماد دارن به شوهرشون؟ ( البته با عرض پوزش ها )