محرم نوشت 3

اسوه جوانان هاشمی حضرت علی اکبر ع سر سپرده و گوش به فرمان امامش بود. نه برای آنکه امام زمانش کسی نبود جز پدرش که از جان عزیزتر می داشتش. زیرا که او خوی پیامبر داشت. شبیه ترین عالمیان در صورت و صیرت و اخلاق به نبی خاتم بود. و اولین کسی بود که اذن میدان گرفت.

شاید میخواست پیش مرگ شود برای پدر. و غوغایی به راه انداخت با دلاوری هایش

و اگر جز این بود باید تعجب میکرد. راستی لیلا در کربلا نبود تا به وقت زخم خوردن فرزندش مویه کند چنگ به صورت بزند هلهله راه بیندازد. اما چه غم که زینب برای علی به ازای هزار هزار مادر مویه کرد و موی پریشان کرد و اشک ریخت.

و علی اکبر بود تنها کسی که رو به پدر گفت نیا بر بالینم که من سر به دامان پیامبر دارم.دل آرام کن پدر که من سیراب کوثر شدم

/ 2 نظر / 23 بازدید