بالهای کوچکم

پرواز را از تو آموختم
که دستهایت را گشودی به هوای در آغوش کشیدنم
و من چه بی پروا به شوقت تا اوج پر کشیدم

/ 3 نظر / 4 بازدید
آشوغ

سمیرا جان سلام از روزی که قالب وب رو عوض کردی نه مطالب نمایش داده میشه نه ادامه مطلب هیچی رو نمیشه خوند انگار ژاپنی نوشتی

چشم انتظار

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض ، یک طرف خاطره ها ، یک طرف فاصله ها ، در همه آوازها حرف آخر زیباست ، آخرین حرف تو چیست ؟! حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست