زودتر بیا !!!


نگاه میکنم به جای خالی تو و یادم می آید که چقدر چشمانم تو را کم

دارند و چقدر می گذرد از زمانی که دلم... دلهره دیدنت را مزمزه کرده است

می خواهم از استرس آمدنت پر شوم درست میان دریای آرامشی که

منتظرم ایستاده ای قدری زودتر بیا دلم پژمرد از ندیدنت

/ 3 نظر / 16 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 2092510600