آرزوی تو

جهنم به پا میکند دلم،

وقتی آرزویی در ذهنم بیاید و تو میان آن نباشی

/ 4 نظر / 18 بازدید
سناتور

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخم ها راکم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است… پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی… عالی بود[گل]

چشم انتظاری

میسوزم و میمیرم زمانی که حرف از همه چیز و همه کس باشد و حرف تو نباشد [قلب]

samaneh

برات آ رزو مي كنم قشنگترين آ رزوي زندگيت هرچه زودتر برآورده بشه

چشم انتظاری

وز مادر بر مادر عزیزت مبارک باد