ﺟــــــــﺎﻧﻢ . . . ﻣــــــــــــﺮﺍ ﺻــــــــــــﺪﺍ ﮐﺮﺩ

 

ﺩﻟــــــــــــﻢ ... ﺑﻬــــــــــــﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣــــــــــــﯽ ﮔﯿﺮﺩ ....
ﭼــــــــــــﻘﺪﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣـﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧـــﺒﻮﺩ ﺗــــــــــــﻮ ﺭﺍ ...
ﺻــﺪﺍﯾــﺘــــ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻢ ﻣــﯽ ﭘـﯿﭽﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﻣــــــــــﯽ ﮔﻮﯾﻢ :
ﺟــــــــﺎﻧﻢ . . . ﻣــــــــــــﺮﺍ ﺻــــــــــــﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ . . . ؟ !

----------------------------------------------------------------

پا نوشت : سری نوشته های منو عشقم

دل نوشت: خیلی دلم میخواد ببینمت. کاش....

/ 0 نظر / 54 بازدید