وقتی خداوند زن را خلق کرد

در آن واحد فرزندانش را در آغوش بگیرد و آنقدر محبت در وجودش باشد که بتواند همه را درمان کند ، چه یک زانوی زخمی و چه یک قلب شکسته.
دارای شش جفت دست باشد تا از عهده همه کارهای روزانه اش برآید. سه جفت چشم داشته باشد تا هنگام انجام کار ، مراقب کودک خردسالش که خوابیده و فرزند بزرگترش که مشغول بازی است باشد و...
فرشته سعی کرد صحبت خدا را متوقف کند... این همه توانایی برای یک نفر زیاد نیست؟
خدا پاسخ داد: چاره ای نیست ، چیزی به اتمام آفرینش او نمانده است.
فرشته به او نزدیک شد و به آرامی او را لمس کرد. پس گفت: اما او بسیار لطیف آفریده شده است. خداوند پاسخ داد: درست است که لطیف است اما در عین حال بسیار سخت و مقاوم است. تو نمی توانی تصور کنی او تا چه اندازه می تواند سختی ها را تحمل کند.
- آیا او قدرت فکر کردن هم دارد؟
- نه تنها قدرت فکر کردن دارد ، بلکه قدرت مذاکره و تصمیم گیری منطقی بسیار قوی نیز دارد.
سپس فرشته متوجه نکته ای شد. دستش را به طرف گونه زن برد و ناگهان گفت: خداوندا مثل اینکه این موجود درحال نشت کردن است ، انگار این همه توانایی در وجود او ، کار را خراب کرده است.
خداوند جواب داد : نه! این اشک است 
- اشک دیگر چیست؟
- اشک راهی برای بیان شادی ، افسوس ، ناامیدی ، درد ، تنهایی و غرور اوست.
فرشته که تحت تأثیر قرار گرفته بود ، گفت: خدایا! تو حکمت فوق العاده ای داری و به همه چیز فکر کرده ای . آفرینش زن حقیقتاً بی نظیر است.

/ 3 نظر / 15 بازدید
الهام

سمیراجان واقعا وبلاگت حرف نداره

باران

خیلی قشنگ بود مرسی[گل]

م ح ا

من تحت تاثیر قرار گرفتم