حقیقت پنهان

چقدر شکسته شده بود

به زور رازیش کردیم به آمدن...

این ٨ سال به اندازه ١٨ سال شکسته شده بود.

می‌گفت بخاطر کار است.

پایش که روی خاک ایران رسید....

تعجب را از چهره اش خواندم.

روز اول که تمام شد فقط ١ جمله جواب همه سوالاتم بود.

چرا اینقدر دروغ به ما گفتند از ایران؟؟؟؟؟؟

راستی چرا دروغ می گویند؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید