خداوندا عید است صفا بر همه در

 

عید فطر رسید

یعنی خدا حافظ رمضان 

یعنی بسته شوید دربهای باز باز باز آسمان

یعنی شمارش باز هم با حساب و کتاب

یعنی اگر احساست میگوید بخشیده نشدی در قدر

منتظر بمان یک روز دیگر باقیست.... عرفه و باز هم درهای باز باز باز آسمان

و عیدی می بارد از دستان خدا

و پروردگار این بار کاسه ام را وارونه نگرفته ام 

از تو خواهش میکنم. برای من هم عیدی میریزی؟؟؟؟

---------------------------------------------

پانوشت: برای من و سجاد دعا کنید. و از خدا برامون روزای  پر خیر و برکت بخواید و اینکه ایشالا زودتر بریم زیر یک سقف

اجابت نوشت: خداوند به موسی ع گفت با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده ای و موسی گفت چگونه ممکن است؟ خداوند گفت به دیگران بگو برایت دعا کنند. تو با زبان آنها دعا نکرده ای

/ 0 نظر / 41 بازدید