گذشتن - زمان - انتظار

این چند ماه


که منتظرت بودم


به اندازۀ چند سال نگذشت


به اندازۀ همین چند ماه گذشت


اما فهمیدم


ماه یعنی چه


روز یعنی چه


لحظه یعنی چه


این چند ماه گذشت


و فهمیدم


گذشتن، زمان، انتظار


یعنی چه

/ 2 نظر / 33 بازدید
محمد

سلام انگشتر تشخيص احساسات براي اولين بار در ايران هنگامي که اين انگشتر را به دست مي کنيد بسته به اينکه چه احساسي داريد، رنگ آن تغيير مي کند. انگشتر احساسي اصلي بهترين و لذت بخش ترين لحظات را براي شما به ارمغان مي آورد. اين انگشتر را به عزيزانتان هديه دهيد تا هميشه از احساسشان آگاهي داشته باشيد.