آی عشق تورا نوش میکنم

 

با افتخار

به اطلاع تمام دوستان و آشنایان و عزیزانی که گمراه نما را خلوت دل کردند و همراه دل نوشته هایم بودند و هستند میرسانم

متأهل شدم

خوش است طعم گس عشق

آنگاه که دست به دستانش سپردم و با شیطنت جوانی 

با هم پریدیم از جوی آبی که روان بود به رویاهای شیرین و لذت های جوانی

و اکنون نگاهی به پشت سر دارم و نگاهی به پیش رو...

و در همین لحظه دستش را به گرمی می فشارم چرا که با وجود نازنینش همه چیز شدنیست.

نگاهی به آسمان می کنم. خداوندا مدیونم به تمام محبتهای بی دریغ و پروردگاریت.

الهی با تمام وجودم می گویم شکر

سجادم... به تمام رویاها و حقیقتم خوش آمدی

/ 0 نظر / 20 بازدید