تنگنا

 

چشم گشودن به این دنیای هزار رنگ انتخاب من نبود

همان گونه که چشم بستن و بانگ رحیل زدن با من نخواهد بود

خودمانی بادلم می گویم

خدا در تو جای دارد مهربان دل دریاییم. عشقی عظیم در تو موج گرفته است که راهها را صبوری برایش هموار میکند.

این روزها پر است از حجمه هایی که تا کنون مرا با آنها کاری نبوده است. به حکم عشق برابر تمام ناملایمات می ایستم. صبوری کن دلم و با من همراه باش عشق بی نظیرم.

-------------------------------------------------

پانوشت: با اتفاقاتی غافل گیر شده ام که جز دست یاری خدا توکلی ندارم.

دل نوشت: همسرم به خاطر تمام صبوری هایت سپاس گذارم

/ 0 نظر / 20 بازدید