آشفتگی....

آشفته ی تو بودن زیباست 

اینگونه از عشق تو سرشارم که پای کوبان و نغمه زنان

تو را زمزمه میکنم

و آرامشی را که تو بر من ارزانی داشته ای پوستینی کرده ام بر این جسم آشفته

انگار دیوانه ای را در بند کرده باشی

موی به باد می سپارم و تورا نفس میکشم خداوند

-------------------------------------------------------

پانوشت: برای عشق بی نظیرم که آشفتگی هایم را در آغوشش به خواب میبرم

دل نوشت: خداوند لحظه هایمان را مملوتر کن از خوشبختی و سعادت

/ 0 نظر / 32 بازدید