تولدت مبارک حسرت ترین دیدار دلم

می نوشتم می آید و می خواند از دلم هرآنچه بی حضورش نوشته بودم بر نگاه خیره به این راه

دلم می خواست بخوانمش در خط به خطه این عبور پر سکوت

می خواستم درست در سالروز میلادش غرق در عشق

بر سرم حلوای شیرینش کنم

بر دلم ماند حسرت گفتن دوستت دارم

درست خیره به چشمانش

از اینجا صدایم را بپذیر

میلادت پر از نور و سرور

تولدت مبارک بهترینم

/ 1 نظر / 39 بازدید