رفتی.تمام شد

تا دیروز در گوشم فقط عشق خواندی...

همین که باورت کردم، 

باورم را سوزاندی.

و مرا در بهت غریب اعتمادی عجیب نشاندی و رفتی.

به همین سادگی

/ 0 نظر / 5 بازدید