از یاد رفته‌ها

توی سالی که گذشت........

سرمشق‌های‌آب‌و‌نان‌را‌یادمان‌رفت      رسم‌نوشتن‌با‌قلم‌را‌یادمان‌رفت

شعر‌خدای‌مهربان‌را‌حفظ‌کردیم          اماخدای‌مهربان‌را‌یادمان‌رفت

واسه سال جدید چه پیشنهادی واسه فراموش نکردن داری؟؟؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
sadra

این شعر اینقدر منو تحت تاثیرقرار داد بغض گلوم رو گرفت، ازغصه دوست دارم بمیرم