به کجا چنین شتابان.....

دنیا خیلی پیر است شاید پانزده میلیارد سال عمر داشته باشد همه ی ما در افسانه ای بزرگ زندگی می کنیم ولی هنوز کسی نفهمیده که این جهان چگونه به وجود آمده در یک افسانه ی بزرگ زندگی می کنیم ،بازی می کنیم ،می رقصیم ،.... اما نمی توانیم چگونگی پیدایش آن را درک کنیم و ما در این افسانه بدون حق انتخاب وارد می شویم اما اگر حق انتخاب داشتیم چه تصمیمی می گرفتیم؟

آیا شما زندگی کوتاه در کره ی زمین را انتخاب می کردی تا بعد از مدت کوتاهی همه چیز را بگذاری و بروی و تا ابد اجازه بازگشتن به آن را نداشته باشی؟یا با تشکر این پیشنهاد را رد می کردی؟!

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

خیلی قشنگ نوشتی