معلم عزیزم روزت مبارک

دخترم وارد اتاق شد و گفت: اصرار فایده ای ندارد.نمی خواهد شما را ببیند.فقط یک نامه داده تا برایتان بخوانم.

با علامت سر از دخترم خواستم که نامه را بخواند.

«آقای حسینی سلام. پانزده سال پیش روز معلم پول نداشتم تا برای شما کادو بخرم، امروز هم پول ندارد.خدا را شکر می کنم که بعد از پانزده سال شما را دیدم و خوشحالم که در این روز کلیه ام را به شما هدیه می دهم. روزتان مبارک»

/ 3 نظر / 14 بازدید

خیلی جالب بود

[زبان]