امواج تنهایی

چندگاهی است که مغزم پر شده از.....

و درست همین جاست که آرامش فرا می رسد. مرا دریاب پروردگارم

 

پانوشت: اصلاً حالم خوب نیست. میگوید شیطان در توست. و من دارم وجودم را خالی میکنم

/ 0 نظر / 19 بازدید