سرد

سلام

به تمام نگاه هایی که به گمراه نما سپردید.

با پیغامی آمده ام سرد.

نه چون زمستان است.

چرا که دلم زمستان شده است.

برای آتش هایی که در وجودم به بوران زمستان سپردندشان دعا کنید.

دلم هوای روزگاری را دارد که....

لبخند هایم درد نمی کرد.

-----------------------------------------------------

پا نوشت: میدونم که خیلی کم بودم. مرسی که فراموشم نکردید. برای کنکور 23 بهمنم دعا کنید. روزگارتون خوش و خرم

/ 0 نظر / 60 بازدید