یکسال گذشت

سال نو می شود. زمین نفسی دوباره می کشد.


برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند


و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز


دوباره…من…تو…ما…


کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟


…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…


زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و


چون همیشه امیدوار وسال نومبارک…

/ 2 نظر / 16 بازدید
چشم انتظاری

پیشاپیش عیدت مبارک عزیزم [گل][قلب]