غمکده

هی خواستم به روی دلم نیاورم

هی خواستم پشت گوش بیندازم و نبینم

هی خواستم سر به اندوه نسپارم و دل به مرگ

نشد..... نشد که بشود آنچه دلم آرزویش را داشت

نه در خور آرزوهای منی

نه در خور آرزوهای توام

می خواهم این بار ساده تر از ساده از دلم بنویسم

اختیار اینجا که با من است

می خواهم روزی هزار بار اینجا بمیرم

میخواهم روزی هزار بار اینجا غم نامه بنویسم با خط به خطش اشک بریزم

اینها همه فقط به من مربوط است

من نبودم و نمی شوم آنچه پرورده ی رویاهای اوست

نمی خواهم.... نمی خواهم کسی پیدا شود که مرا همینگونه که هستم دوست بدارد

با همین گریه ها و غم ها و مرگ های هزار باره

و همان خنده هایی که بر لب نیامده خشکید

من میترسم و هیچ کس را ندارم رهایم کند از این مرگ

من با او کامل نمی شوم

با او خودم هم نمی شوم کامل که بماند

 


/ 0 نظر / 2 بازدید