شب قدر

امشب هوای کوفه نفس گیر می شود

دل شوره های فاطمه تعبیر می شود

آن سفره ای که هیچ زمان رونقی نداشت

دعوت به کاسه های پر از شیر می شود

دعا یادتون نره

/ 0 نظر / 4 بازدید