راز موفقیـت از زبـان سقـراط

گرفت و زیـر آب فـرو برد . جـوان نومیدانـه تلاش کرد خـود را رها کند. اما سقـراط آنقـدر قوی بود که او را نگـه دارد . مـرد جوان آنقـدر زیر آب مانـد که رنگـش به کبـودی گراییـد و بالاخـره توانست خود را خلاصـی بخشـد . همیـن که به روی آب آمـد ، اولیـن کاری که کـرد آن بـود که نفسـی بـس عمیـق کشیـد و هـوا را به اعمـاق ریـه اش فرو فـرستاد . سقـراط از او پرسیـد زیر آب چه چیـزی را بیـش از همـه مشتاق بـودی ؟ گفت : هوا .
سقـراط گفت : هر زمـان که به همیـن میـزان که اشتیـاق هوا را داشتـی مـوفقیت را مشتـاق بودی تلاش خواهـی کردکه آن را به دست بیـاوری ؛ موفقیـت راز دیگری ندارد .

/ 14 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی

دوستی ام از چی توز مطلب قشنگی بود امیدوارم ادامه داشته باشه... به امید پیروزی های پی در پی.به امید رهایی...[ماچ]

میلاد

شلام! با "نوشته های یک غموی کوچک برای برادر زاده اش"بروزم!

وندا

سام بلک وبلاگ باحالی دارید خوشمان آمد.[نیشخند] [خداحافظ]

دوستم

http://www.yinoyang.mihanblog.com/

علی صحافی

سلام سمیرا خانم خوبی وبلاگ خیلی خوبی داری.مخصوصا حکایت اولیش خیلی جالب بود. قالبتم خیلی خوبه به منم سر بزنیا چی توز نمکی بای

حامد

سلام...وبلاگت هی بدک نیست..بیشتر از آهنگت خوشم اومد..فقط یه سوال: هدفت چیه؟واسه دل خودته انگار..نه؟ بد نیستا ولی یکم انگار سردرگمه..

hesam

boro be in sait http://moallemi1.mihanblog.com/

علیرضاسلامتی هرمزی

[قلب]داساتان واقعا جالبی بود ازت ممنونم

امید

سلام خوبی؟؟ یه سری بهم بزن و تو نظرسنجیم شرکت کن منتظرمــــــــــــــــــــــــــــــــا...!!!