چی می نویسی؟؟؟؟

اگه یه تابلویه بزرگ به جا نصب کنن که همه آدما بتونن ببیننش و تو اجازه داشته باشی یه جمله روش بنویسی، تو چی مینوشتی؟؟؟؟

/ 3 نظر / 6 بازدید
وانا

ای خدای بزرگ! (با یه آه عمیق بخونید)

میلاد

می نوشتم : خدایا , با توام حواست کجاست ؟

زهره

می نوشتم خداااااااااااااااا....