بهار بهار چه اسم آشنایی ....

بهارمان از راه رسید

و چه خوش قدم خورشید نفس پنجره را دمید به شادی. خوش آمدی نازنین

بی تو تمام بهارها طعم پاییز می داد. روزگارمان عسل شد به شیرینی نگاهت که قندهای دنیا را آب می کند و آرامش وجود نازنینت.

رسیدنت مبارک شازده خانم

 

پا نوشت: با افنتخار مجدداً خاله شدم . این ریزه میزه 1 روزشه توی این عکس. 

بغل

بغل

/ 0 نظر / 55 بازدید