مرد کور

 

روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد:

«. من کور هستم لطفا کمک کنید » 

روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت؛ نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود.. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت، آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز، روز نامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی آن چه نوشته است؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم؛ لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می شد:

« !!!!! امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم »

وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید؛ خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد؛

باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است.

حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش، و روحتان مایه بگذارید؛

این رمز موفقیت است....

لبخندبزنید!

/ 6 نظر / 4 بازدید
آشوغ

آفرین بانوی آب و آیینه گاهی سادگی یک لبخند کوه کینه را فرو میریزد همه چیز در کلان نهفته قدرت دارداین خداداد.

sajjad

به خود می بالم که در هیاهوی زندگی ، تمام هستیم سد تمام کارهای بن بست و تلخ را فقط با خنده به روزگار گره زده و بدان ، خدا نیز به تو روزی لبخندی می زند که خنده آن روز تو با گریه ای از ذوق درهم آمیخته خواهد شد پس بخند به بازی روزگار برای لحضه دیدار[گل]

واقعیت های زندگی من

خیلی زیبا بود .... راست میگی گاهی اوقات ما بلد نیستتیم منظورمون رو اونجوری که هست اونجوری که دیگران بپسندن بیان کنیم واسه همینه که نتیجه نمیگیریم به نکته خوبی اشاره کردی عزیز دل

خبرگزاری یگانه

صبر کن عشق تو تفسیر شود بعد برو ، یا دل از ماندن تو سیر شود بعد برو ، خواب دیدی که دل دست به دامان تو شد ، تو بمان خواب تو تعبیر شود بعد برو ، لحظه ای باد تو را خواند که با او بروی ، تو بمان تا به یقین دیر شود بعد برو ، صبر کن عشق زمینگیر شود بعد برو ، یا دل از دیده ی تو سیر شود بعد برو ، تو اگر کوچ کنی بغض خدا می شکند ، تو بمان گریه به زنجیر شود بعد برو .