دنبال چه میگردیم؟

به نظرم ما همه همان فلانی هایی هستیم که بهمانی ها در باره مان روزی  هزار بار پرونده میسازند و زیر آب می زنندو تا شاید مثلاً با این له شدن ها و  له کردن ها برای خود پله بسازیم که بالاتر باشیم آخرش که چه؟
مگر خدا همین نزدیکی ها نیست؟
دنبال چه هستیم که اینقدر پی بالا رفتن های بی خودی له له می زینیم؟ خداوند..... آنگاه که مبهوت لذایز ویرانگر این دور خاکی شدم تنها تو مرا از میان  این همه مبهم، که نه با تو معنا میگیرد و نه بی تو، به سمت خود بالا بیاور. و چونان که بهترین هایت را به خلوت میخوانی مرا نیز، با اینکه قابل نخواهم شد به همنشینی بپذیر. خداوند....... نزدیک تر از.... ------------------------------------------------------- پا نوشت: این روزها که میگذرد نمی دانم چرا اندوه درونت دنیایم را به تسخیر کشیده  است. دل نوشت: تا گذر از این هفت خان میخواهم تمام نشوم. محکم

/ 0 نظر / 40 بازدید