عقل ناقص

روزی ملانصرالدین دزدی را در خانه دستگیر می کند .

با طناب او را می بندد و به سراغ داروغه می رود .

داروغه می پرسد : پاهایش را محکم بستی که فرار نکند .

ملانصرالدین جواب می دهد : من او را می شناسم ، هم ولایتی خودمان است عقلش به این چیزها قد نمی دهد .

/ 5 نظر / 6 بازدید
sanam

باز هم باران باز هم آن روزها و شب هايي كه همرنگند روز هيچ از روز پيدا ني و شب از شب نگسلد گويي آه.... گويا باز هم بايد هفته اي را رفته پندارم هفته اي زرين از شبانروزان فروردين غرق خواهد گشت در بيهودگي شايد بس كه باران شبانروزي آيد و آيد و دريچه روزني زين سقف ماتم فام نگشايد (م.اميد) درود دست نوشته هاي دخترك به روز شد دعوتيد به خواندنم

آشوغ

ممنون سمیرا جان[خنده]