زندگی

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

در تف کوره غم رفتن و نگداختن است

----------------------------------------------------------------

پانوشت: سلام به همه دوستای گلم . من به گمراه نما برگشتم.  

دل نوشت : به همسرم می بالم که زیر مشترک ترین سقفمان صمیمانه خوشبختی را جرعه جرعه به کامم عسل می کند

/ 0 نظر / 54 بازدید