به قول هم نفس دپرسی بسه

نفسم میگیرد وقتی تو در دلت غم باشد

و من دلم غمگین

نفسم میگیرد اگر روزمره هامان مرور دوری باشد

و عادت ها به ما هجوم می آورند که مهر سکوت بکوبید به ناقوس های دروازه های انتظار دل

ولی من اینجا بیقرار توام

و گوش به عادت ها نمی سپارم چرا که نوای انتظار تو بهترین موسیقی من است

پس زودتر بیا 

---------------------------------

پا نوشت: باید عذر طلبید چرا که توانم را ربوده اند این بسیار ندیدن ها

دل نوشت: دست بوسم عزیزم

/ 0 نظر / 6 بازدید