به عشق قسم میخواهمت

بد نیستیم

بد هم نمی شویم

دوریم از دیدار هم

ما اینجا غریب مانده ایم

غریب که باشی خدا را جور دیگری زمزمه می کنی

خدا هم تورا جور دیگر می خواد

صمیمی و خودمانی

می خواهد سفره دلت را فقط برایش بگشایی

خدا هوایم را داشته باش

/ 1 نظر / 17 بازدید